Kosthold

 

Hos oss får barnet ditt tre sunne og næringsrike måltider servert hver dag. Maten i barnehagen gjør at barn får energi nok til å leke, lære og være i aktivitet gjennom dagen. Vi jobber hver dag for at maten vi serverer skal være god, sunn, variert og inkludere frukt og grønnsaker.

Vi serverer:

  • Frokost
  • Lunsj
  • Et lett ettermiddagsmåltid

Maten i barnehagen skal være sunn og næringsrik. Barna skal få tilbud om frukt, grønnsaker eller bær til alle måltider.

Vi vil at måltidene skal være preget av positiv stemning og at barna skal inspireres til å prøve ulike smaker og konsistenser. De fleste barn må smake ny mat mange ganger før den blir likt og spist opp. Hos oss skal barna få møte ulik mat gjentatte ganger, samtidig som vi serverer variert kost.

Måltidet i barnehagen er en fantastisk arena for sosialt samspill og læring. Rundt matbordet har vi god tid til samtaler og til å teste ulik smak, lukt, farge, konsistens og form – og til å lære av hverandre. Rundt måltidet snakker vi også om mat og kosthold i en naturlig sammenheng.

Maten i barnehagen er faktisk så viktig at helsemyndighetene har laget retningslinjer for hva vi skal servere. Retningslinjene omtaler blant annet daglig inntak av frukt og grønt, bruk av grove kornprodukter og riktig fett og begrenset mengde sukker.