Barnehagens eier

NLM-barnehage Kjærre AS er datterselskap av NLM barnehagene AS som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf og formidler den kristne kultur og tradisjon

Her kan dere lese mer om NLM- barnehagene

https://nlm-barnehagene.barnehage.no/