Våre verdier

Våre verdier er: Nestekjærlighet, Likeverd og Mestring. I vår barnehage skal alle få oppleve nestekjærlighet, likeverd og mestring. Det enkelte barn er et unikt, fullverdig menneske som skal møtes med respekt, omsorg og kjærlighet. De skal få hjelp til å utvikle et sunt selvbilde, og oppleve mestring, trygghet og glede. Vi skal lete etter de positive mulighetene i det enkelte barn og fremelske disse. En slik holdning er en viktig forutsetning for lek, læring og utvikling.