Ferie

Barnehagens vedtekter punkt 9. Åpnigstider/Ferieordning

Barnehagen blir drevet som heldagsbarnehage og er for barn i alderen 0 - 6 år.

Åpningstiden er fra kl. 06.45 til kl. 16.45 mandag – fredag.

Barnehagen er stengt i føl­gende perioder: De 3 siste ukene av juli pga ferieavvikling. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår; 3 av disse skal være sammenhengende.