Verdiplattform

Her finner du NLM-barnehagene sin verdiplattform

Verdiplattformen er et dokuement som alle ansatte skal forplikte seg på. Den sier noe om hvem vi er, og hvilken visjon og verdier vi har. Verdiplattformen er tydelig på hvordan vi skal forholde oss i relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. Den blir delt ut til ansatte og foreldre i barnehagen.

 

Her kan du leser verdiplattformen:

Verdiplattform