Hakkespettene

På Hakkespetten er det 23 fantastiske medmennesker i alderen 3-6 år

Visjonen vår: SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR

Fokusområdet vårt er: «Et godt sted for alle»

Vi skal sammen legge til rette for at barna skal gjøre seg gode erfaringer med livsmestring og helse, friluftslivglede, lære seg god sosial kompetanse og få gode vennskapsrelasjoner i barnehagen. Dette gjør vi ved å være gode rollemodeller, være gode omsorgsfulle voksne, se hvert enkelt barn og dets behov- og la de få medvirke, og ta del i sin egen barnehagehverdag. Alle barn skal føle at de er en del av et inkluderende fellesskap.

Slik gjør vi det:

Viser respekt og anerkjennelse for alle medmennesker. Barna skal lære om forståelse, toleranse og empatiske egenskaper. Vi har ofte kristensamlinger hvor vi legger vekt på medfølelse med Jesus som forbilde. Alle skal være lyttende til hverandre, vise engasjement for alt barna spør om, og som de ønsker å utforske. Vi priser oss lykkelige for latter, glede og humor blant voksne og barn.

Skogen som lekearena: Det er en flott skog like bak barnehagen vår som vi ofte drar og besøker. Der varmer vi mat på primus, eller bål, mens vi leker og utforsker naturen sammen. Vi sanker naturmaterialer som vi lager noe fint av, eller bruker i samlingsstunder. I barnehagen har vi også en grillhytte som vi hygger oss med.

  • Ønsket er å lære barna om bærekraftig utvikling ved hjelp av gode og trygge erfaringer i natur og miljø.

Slik gjør vi det:

  •  Kildesorterer
  •  Plukker søppel og har miljødager
  • Bruker naturen som lekearena, og lar barna bli glade i den
  • Lærer barna hvorfor naturen er så viktig for alt som lever

Gruppeinndeling: Barnegruppen deler vi gjerne i grupper nesten hver dag for å skape ro og trivsel. Det er også for å fange opp ulike interesser, vennskap, og videreføre og lære nye ting.

Skoleklubben: Det er en egen klubb siste året barna går i barnehagen. Her får barna gjøre nye erfaringer med jevnaldrende barn. Barna lærer om matematisk kunnskap, bruke hammer og spiker, spikke, rollespill, baking, kirkebesøk før jul o.l. Vi er så heldige å få låne Gaustadhallen der skoleklubben drar på svømming. Med alt vi gjør er vi opptatte av å ruste barna våre til å bli selvstendige medmennesker. Barna får på slutten av året utdelt en egen «meg perm» fra de begynte i barnehagen med bilder og minner de kan ha med seg resten av livet.