Planleggingsdager 2023-2024

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret

  • 15. August
  • 16. August
  • 17. November
  • 02. Januar
  • 10. Mai